Tải sách – Download sách Chúng Em Viết Về Môi Trường của tác giả Nhiều Tác Giả thuộc thể loại Sách Khoa Học Tự Nhiên miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Chúng Em Viết Về Môi Trường

Chưa có bao giờ vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường lại được đặt ra cấp thiết như bây giờ. Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính... đang gióng lên một hồi chuông khấn thiết trong công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường. Việc giáo dục ý thức về môi trường cho thiếu nhi là việc làm cần thiết hơn bao giờ hết, vì chính thiếu nhi là những người chủ tương lai của đất nước, những người sẽ trực tiếp hứng chịu những hậu quả từ việc ô nhiễm môi trường.

Xuất phát từ việc cần thiết đối với công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thiếu nhi, từ năm 2011, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương - Trung ương Đoàn đã tô chức phát động cuộc thi “Sáng tác truyện ngắn về Bảo vệ môi trường” dành cho thiếu nhi trên toàn quốc.

Từ khóa tìm kiếm