Tải sách – Download sách Chuyện Về Các Quan Thái Giám Trong Lịch Sử Phong Kiến Việt Nam của tác giả Phạm Minh Thảo thuộc thể loại Lịch Sử Việt Nam miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Các sáng kiến để hình thành nên tầng lớp hoạn quan này, có lẽ là bắt đầu từ những triều đại cổ của chế độ phong kiến bên Trung Quốc. Một ông vua có bao nhiêu là mỹ nữ cung tần, ngày đêm khoá mình trong cung cấm, phải có những chàng trai phục vụ, phục vụ cả những giai phi cho đến hoàng hậu... Nếu cứ để các chàng trai được bình thường như bao nhiêu nam nhi thì có mà loạn!

Sử sách xưa kia đều có chép, tuy không thật đầy đủ lắm, nhưng không thể bỏ qua được, vì sự thật những hoạn quan này không ít người đã có vai trò khá quan trọng trong triều đình. Lâu nay, riêng ở nước ta, không mấy ai chú ý đến các hoạn quan. Có người nào đó được nhắc đến, thì cách viết lại có khuynh hướng lướt đi, chỉ chú ý đến thành tích, công trạng, chứ không chú ý lắm về tư cách, về vai trò thái giám. Do đó mà tài liệu cũng không đầy đủ. Vì vậy cố gắng để hình thành nên một cuốn sách, tuy viết theo lối dựng chuyện mà đề tài tập trung, có giá trị như một chuyên đề theo cách làm của tác giả Phạm Minh Thảo, quả là táo bạo và một gợi ý hay.

NHỮNG HOẠN QUAN TRONG LỊCH sử NƯỚC NHÀ

Từ khóa tìm kiếm