Tải sách – Download sách Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh: Bác Hồ Với Ngành Giáo Dục của tác giả Phan Tuyết thuộc thể loại Tiểu sử - Hồi ký miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Oct 15, 2017 - Sóc Trăng đã chủ động xây dựng nhiều mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và mang lại hiệu quả đóng góp tích cực vào thành tích đạt được của Trường THCS Tôn Đức Thắng nói riêng và ngành Giáo dục và ...

May 26, 2015 - Cùng với các tập thể, đơn vị trong toàn tỉnh, những năm qua, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn được Ngành Giáo dục và Đào tạo xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chuyên môn của toàn ngành.

Feb 12, 2018 - Ngay sau khi Kế hoạch 10-KH/CBSTTTT được ban hành, chi bộ đã tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ... Đối với Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo lời Bác": Ngày 09/8/2017, Chi bộ thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo ...

(BLC) - Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị ... Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND) gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng bộ Phòng Cảnh sát Giao ...

Oct 12, 2015 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chuyên môn có chức năng chuyên ngành quản lý các lĩnh vực nông - lâm - thủy sản và thủy lợi nội đồng trên địa bàn ... “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mình về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của tất các các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Khoảng tháng 9/1945, trong Thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Người viết: “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em ”.

Nov 17, 2014 - Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” càng có ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo Tam Đảo, ... tấm gương đạo đức Bác Hồ trong học sinh, các đơn vị giáo dục ở mỗi cấp học trong toàn huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi gắn với ...

Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh: Bác Hồ Với Ngành Giáo Dục

Nov 27, 2015 - Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn được Công đoàn ngành Giáo dục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi chi bộ, mỗi đơn vị trường học, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, gắn với các phong trào ...

Bắc Ninh: Ngành giáo dục và đào tạo học tập và làm theo lời Bác. 5/12/2014 23:42'. Học sinh trường tiểu học Suối Hoa (Bắc Ninh) trong một buổi tự đọc. Ảnh: Khổng Thắng. TCCSĐT - Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố ...

  • Phần I: Một số bài nói, bài viết và thư của Bác hồ về ngành giáo dục
  • Những chuyện kể về Bác Hồ với sự nghiệp Giáo dục

Từ khóa tìm kiếm