Tải sách – Download sách Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh: Bác Hồ Với Ngành Giáo Dục của tác giả Phan Tuyết thuộc thể loại Tiểu sử - Hồi ký miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của tất các các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Khoảng tháng 9/1945, trong Thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Người viết: “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em ”.

Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh: Bác Hồ Với Ngành Giáo Dục

  • Phần I: Một số bài nói, bài viết và thư của Bác hồ về ngành giáo dục
  • Những chuyện kể về Bác Hồ với sự nghiệp Giáo dục

Từ khóa tìm kiếm