Tải sách – Download sách Lịch Sử Việt Nam Một Góc Nhìn của tác giả PGS. TS. Đỗ Bang thuộc thể loại Lịch Sử Việt Nam miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Review từ độc giả Hoàng Thị Thủy

Tên sách làm mình bị nhầm. Nếu chịu khó đọc nhận xét của bạn Đặng Hiếu thì mình đã không mua quyển này. Hơi thất vọng vì mua sách chỉ có nội dung như vậy với giá như trên.

Review từ độc giả Duy Long

Good book. Tài liệu tham khảo tốt cho bạn nào quan tâm đến lịch sử Việt Nam.

Lịch Sử Việt Nam Một Góc Nhìn

Review từ độc giả Đặng Hiếu

Sách là tập hợp các bài viết về Đàng Trong, tất nhiên là sẽ bắt đầu từ thời Chúa Nguyễn Hoàng, có nhiều bài viết về Hoàng Sa - Trường Sa. Nếu ai muốn có một cuốn tìm hiểu về lịch sử Việt Nam nói chung viết về nhiều đời thì đây không phải là cuốn cần mua. Nếu chỉ những bài tập hợp như trên, thì giá sách nên chỉ giảm đi 50% thì hợp lý hơn.

Từ khóa tìm kiếm