Tải sách – Download sách Lời Đạo Sư - Giáo Huấn Khẩu Truyền Của Đức Bổn Sư của tác giả Hungkar Rinpoche thuộc thể loại Sách Kiến Thức Tổng Hợp miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Phần 1: 2011 - Việt Nam

3. Động lực thiện lành

"...Nếu các bạn như bà lão nọ, thì tôi sẽ là cái răng chó kia. Giả như chẳng có chút xá lợi nào tuôn ra từ tôi, tức là các bạn đã không được như bà lão nọ. Còn nếu các bạn được như bà lão nọ thì chắc chắn xá lợi sẽ từ tôi mà tuôn ra."

4. Pháp, xá lợi, đạo sư

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Nghệ thuật Tây Tạng và thế giới hiện đại.

Gửi những tấm lòng...

Tiểu sử Đức Hungkar Dorje tôn quý

Phần 2: 2012 - Việt Nam

***


Phần 3: Thư Rinpoche gửi đệ từ

1. Tương duyên

 

2. Gửi người tìm thầy học đạo

Phần 4: Bài viết của Rinpoche

Từ khóa tìm kiếm