Tải sách – Download sách Lời Đạo Sư - Giáo Huấn Khẩu Truyền Của Đức Bổn Sư của tác giả Hungkar Rinpoche thuộc thể loại Sách Kiến Thức Tổng Hợp miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Nghệ thuật Tây Tạng và thế giới hiện đại.

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

1. Tương duyên

Phần 3: Thư Rinpoche gửi đệ từ

3. Động lực thiện lành

2. Gửi người tìm thầy học đạo

Gửi những tấm lòng...

Phần 2: 2012 - Việt Nam

Phần 4: Bài viết của Rinpoche

Lời Đạo Sư - Giáo Huấn Khẩu Truyền Của Đức Bổn Sư

 

Phần 1: 2011 - Việt Nam

Tiểu sử Đức Hungkar Dorje tôn quý

***

"...Nếu các bạn như bà lão nọ, thì tôi sẽ là cái răng chó kia. Giả như chẳng có chút xá lợi nào tuôn ra từ tôi, tức là các bạn đã không được như bà lão nọ. Còn nếu các bạn được như bà lão nọ thì chắc chắn xá lợi sẽ từ tôi mà tuôn ra."


Từ khóa tìm kiếm