Tải sách – Download sách Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn Lý Thuyết Và Lập Trình - Tập 1 của tác giả PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo thuộc thể loại Sách Khoa Học - Kỹ Thuật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Đây là tài liệu được biên soạn chủ yếu phục vụ các đối tượng nghiên cứu là sinh viên, kỹ sư thuộc các ngành cơ kỹ thuật, kết cấu công trình, cơ khí, giao thông, thủy lợi, mỏ địa chất... Ngoài ra sách cũng hố trợ rất tốt cho các đối tượng là nghiên cứu sinh, học viên cao học, thuộc khối Kỹ thuật công trình và Cơ kỹ thuật - Là các đối tượng đã được trang bị tốt các kiến thức về lý thuyết ma trận, về đại số tuyến tính và tin học đại cương. Đây là một cuốn sách được trình bày theo kiểu giáo trình với các diễn giải lý thuyết cô đọng và dễ hiểu, có phần ví dụ minh hoạ và giải thuật để người đọc có thể vận dụng.

Toàn bộ nội dung sách được trình bày trong tổng số 12 chương, xuất bản thành 2 tập.

Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn Lý Thuyết Và Lập Trình - Tập 1

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu phương pháp phần tử hữu hạn - nắm bắt các khía cạnh, cốt lõi của nó theo một trình tự LOGIC và tạo điều kiện cho bạn đọc có thể vận dụng nó để lập trình tìm lời giải cho một bài toán cụ thể, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu và biên soạn tài liệu này.

  • Tập 1 : gổm 7 chương trong đó 5 chương đầu dành cho việc nghiên cứu các lý thuyết chung của phương pháp phần tử hữu hạn. Chương 6 là cấu trúc và giải thuật của một chương trình tính minh hoạ. Chương 7 trình bày các lý thuyết tính giải bài toán thanh phẳng (2D) và thanh không gian (3D).
  • Tập 2: gồm 5 chương trình bày các dạng bài toán điển hình của phương pháp phần tử hữu hạn: bài toán phẳng; bài toán ứng suất 3 chiều; tấm chịu uốn; bài toán kết cấu vỏ V.V.. và cuối cùng là phần mã nguồn của toàn bộ chương trình tính theo các lý thuyết đã trình bày trong các chương trước.


Phương pháp phần tử hữu hạn là một phương pháp tính đã được hình thành và phát triển trong vòng vài chục năm trở lại đây, nhưng do yêu cầu tính toán của một bài toán thực tế thường đòi hỏi một khối lượng tính toán rất lớn, do vậy việc ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trước đây gặp không ít khó khăn. Chỉ cho đến khi có sự xuất hiện của các máy tính cá nhân (PC) cùng với những tiến bộ to lớn của công nghệ thông tin trong những năm gần đây mới thật sự cho phép phương pháp tính này được ứng dụng một cách phổ biến và rộng rãi.

Từ khóa tìm kiếm