Tải sách – Download sách Sách Của Những Bí Mật - Tập 2 của tác giả Osho thuộc thể loại Sách Phong Thủy - Kinh Dịch miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Trong bộ sách này, Osho đã đơn giản hóa 112 kỹ thuật thiền vào ngôn ngữ của người thế tục. Người ta nói rằng 112 kỹ thuật thiền của Vigyan Bhairav Tantra đã chứa đựng tất cả, không có kỹ thuật thiền nào không được đề cập đến trong đó.

Cuốn sách là tập hợp 80 bài giảng của Osho trong thời gian 01/10/1972 tới 01/3/1973 tại Ấn Độ, được gọi đơn giản là Vigyan Bhairav Tantra.

Bộ sách này được nhiều người coi là một trong những cuốn sách quan trọng nhất của Osho.

Sách Của Những Bí Mật - Tập 2

Từ khóa tìm kiếm