Tải sách – Download sách Sổ Tay Tuyên Truyền Về Biến Đổi Khí Hậu của tác giả Cục Khí Tượng Thủy Văn và Biến Đổi Khí Hậu thuộc thể loại Sách Khoa Học Tự Nhiên miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Cuốn sổ tay được hoàn thành bởi Trung tâm Công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu (Tiền thân là Trung tâm Dữ liệu và Truyền thông phòng ngừa thiên tai - Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu).

  • Phần I: Giới thiệu các khái niệm về biến đổi khí hậu (BĐKH) (Những kiến thức cơ bản nhất về thời tiết, khí hậu, biến đổi khí hậu, các hiện tượng thiên tai thường gặp,...).
  • Phần II: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về BĐKH toàn cầu, BĐKH tại Việt Nam.
  • Phần III: Giới thiệu các kịch bản BĐKH cho Việt Nam (Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam ban hành năm 2016).
  • Phần IV: Giới thiệu các tác động của biến đổi khí hậu đối với các khu vực địa lý và các lĩnh vực.

Sổ tay “Tuyên truyền về biến đổi khí hậu” được biên soạn nhằm mục đích phổ biến rộng rãi những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu tới cộng đồng dân cư.

Nội dung cuốn sổ tay gồm:

Từ khóa tìm kiếm